Innerlijk kindwerk

 

INNERLIJK KINDWERK is een methode om in contact te komen met het innerlijk kind waardoor men in staat is de vicieuze cirkel ontstaan tijdens de jeugd te doorbreken en onderdrukte en bevroren emoties weer vrij te laten stromen.

 

De basis van Innerlijk Kindwerk ligt in het feit dat iedere volwassenen een of meerdere overlevingsmechanismen heeft ontwikkeld om aan kwetsende situaties uit de kindertijd te ontkomen. Dit kan in het volwassen leven er toe leiden dat we bijvoorbeeld zelf geen verantwoordelijkheid voor ons leven en ons geluk nemen, maar ons laten leiden door de behoeften en het gedrag van anderen.

 

bron: Dick Nijssen

 

Back Up Next