Gestalt therapie

 

GESTALT THERAPIE is een procesgerichte vorm van psychotherapie, die experimenteel van karakter is. De therapie geeft (meer) mogelijkheden om levensvragen en problemen op creatieve wijze te hanteren.

 

Gestalt therapie werkt vanuit een veldtheoretische opvatting: de continue uitwisseling tussen mens en omgeving. Om die reden kan gedrag uitsluitend begrepen worden als functie van het totaal van individu en omgeving (gezin, relaties, werk, de wereld). Psychische problemen ontstaan daar waar het contact met de omgeving is verstoord en de individu niet in staat is het evenwicht te herstellen.

 

Vanuit het gegeven dat contact onmisbaar en noodzakelijk is, wordt Gestalt therapie ook wel de psychotherapie van het contact genoemd. Om het verstoorde contact te herstellen, is de aandacht vooral gericht op wat de zintuigen waarnemen en men lijfelijk ervaart. Het hernieuwde contact met de eigen beleving en een creatieve manier van omgaan met problemen staat centraal.

 

bron: Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt therapie en Gestalt theorie (NVAGT)

 

Back Up Next