Uittreden

 

UITTREDEN is het bewust of onbewust losmaken van het psychische of astrale lichaam. Uittreden wordt ook uitgelegd als buiten het lichaam treden van de ziel.

 

bron: Wikepedia

 

Up