Qi Gong

 

QI GONG betekent zoveel als 'het beheersen van en werken met levensenergie'. Qi Gong wordt gebruikt voor martiale, geneeskundige en spirituele doeleinden en kent voor iedere toepassing methoden en technieken. Met behulp van specifieke ademhalingstechnieken en bewegingspatronen brengt Qi Gong lichaam en geest in evenwicht.

 

Binnen Qi Gong worden een vijftal stromingen onderkend:

1. Boeddhistische Qi Gong - komt oorspronkelijk uit India en is vooral een mentale training. De doelstelling van deze training is het loslaten van alle levenskwesties om een zuivere geestelijke toestand te bereiken.

2. Confuciaanse Qi Gong - is met name een mentale training. Middels stil zitten en meditatie wordt gewerkt aan het morele gedrag.

3. Medische Qi Gong - heeft als doel klachten en ziektes (zowel mentaal als fysiek) te voorkomen en te bestrijden.

4. Tao´stische Qi Gong - een mentale en fysieke training met als doelstelling het in harmonie brengen van het mentale en fysieke lichaam. Kenmerkend is ook het streven naar een lang leven.

5. Wushu Qi Gong - kent een tweetal stromen, te weten de Harde Qi Gong (met als doel (delen van) het lichaam te verharden ter vergroting van het fysieke incasseringsvermogen) en de Zachte Qi Gong (met als doel het vergroten en versterken van de innerlijke energie).

 

Als methode wordt Qu Gong verdeeld in Jin Gong - Qi Gong zonder bewegingen in liggende, zittende of staande positie en D˛ng Gong - Qi Gong met bewegingspatronen, eventueel gecombineerd met ademhalingstechnieken, visualisaties en klanken.

 

Qi Gong dient onder goede begeleiding te worden aangeleerd. Enerzijds omdat bepaalde aspecten alleen mondeling overdraagbaar zijn. Anderzijds omdat de beoefening op de juiste wijze dient te worden gecorrigeerd, om mentale en fysieke schade te voorkomen.

 

bron: Instituut W˙jÝ

 

Up