Kinesiologie

 

KINESIOLOGIE bestudeert de de principes van mechanica en anatomie in relatie met menselijke bewegingen. Het wordt dan ook wel 'de leer van de beweging' genoemd. Met behulp van spiertesten wordt uitgezocht waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en hoe deze balans kan worden hersteld.

 

Kinesiologie is ontwikkeld door de arts en chiropractor George Goodheart in Amerika in de 60-er jaren van de vorige eeuw vanuit de conclusie dat spieren reageren op stress en ziekte met spanningsveranderingen.

Bij de spiertesten wordt een been of arm in een zodanige positie gebracht dat een bepaalde spier ge´soleerd wordt. Met zachte druk wordt gekeken of de spier voldoende energie heeft deze te weerstaan. Een spier die de druk niet kan weerstaan wordt 'zwak' genaamd en duidt op een onbalans. Oorzaak hiervoor kan liggen in een of meer van de volgende typen van stress:

x  mechanische stress - t.g.v. bijvoorbeeld een blessure of slijtage aan een gewricht;

x  chemische stress - t.g.v. bijvoorbeeld medicijngebruik of eenzijdig eten;

x  emotionele stress - t.g.v. bijvoorbeeld t.g.v. angst of problemen op het werk.

 

Middels de spiertesten wordt inzicht verkregen in de oorzaak van de klachten, kan bepaald worden wat de beste manier is om weer in balans te geraken en het zelfgenezend vermogen te stimuleren. Een herstelde balans maakt dat iemand zich beter voelt, zelfs als de persoon in kwestie medisch gezien nog ziek is.

 

bron: Stichting Kinesiologisch Netwerk Nederland

 

Back Up Next