Karma

 

KARMA is een begrip uit het Sanskriet en betekent zoveel als 'daad' of 'handeling'. Volgens de leer van het BOEDDHISME komt karma neer op oorzaak en gevolg. Iedere gebeurtenis heeft een gebeurtenis tot gevolg, waarbij de tweede gebeurtenis (on)aangenaam is, direct gerelateerd aan de (on)handigheid van de eerste gebeurtenis. Op deze wijze draagt de veroorzaker verantwoordelijkheid voor de handeling. Fouten worden afgestraft maar door discipline, rust en goede daden wordt men steeds meer vervolmaakt. Karma is hiermee een harmonieuze wet, waardoor bij alle verstoringen het evenwicht (uiteindelijk) weer wordt hersteld.

Karma is universeel, het be´nvloedt de mens, maar ook een volk, dieren of werelden.

 

Er zijn drie soorten karma. Ten eerste is er karma dat nog geen gevolgen heeft omdat er andere oorzaken doorwerken. Ten tweede is er karma dat nu gevormd wordt en in de toekomst (in dit of in een volgend leven) zal uitwerken. Tot slot is er karma dat nu zijn uitwerking heeft.

Karma werkt op (een combinatie van) verschillende niveaus. Zo werkt karma bij de mens op de mentale en intellectuele natuur, op de psychische natuur en door uiterlijke omstandigheden.

 

Karma is nauw verweven met re´ncarnatie. Het is de oorzaak van geboorte en wedergeboorte, maar tevens het middel om te ontkomen aan incarnatie.

 

bron: Wikepedia

 

Back Up Next