Jiriki

 

JIRIKI betekent 'eigen-kracht' en refereert naar de benadering waarbij iemand vertrouwt op zijn / haar eigen inspanningen om spirituele voortgang te boeken in plaats van te leunen op externe krachten. Dit in tegenstelling tot de TIRIKI of 'andere-kracht' benadering.

 

Een voorbeeld van de jiriki benadering kan worden gevonden in Zen BOEDDHISME (in zowel de Rinzai als de Soto variant). Verlichting komt van iemands eigen beoefening van meditatie in plaats van te leunen of de zegeningen van de Boeddha.

 

bron: Anthony Flanagan

 

Back Up